Startsida>Om

Om Bikes & Berries

Välkommem till Bikes & Berries, ett företag med två huvudgrenar:

Vi erbjuder lokalt mathantverk av hög kvalitet Vi försöker hjälpa människor att bli fossiloberoende i sina transporter .
Varför lokala livsmedel med nära ursprung?
  • Bidrar till att säkra försörjnings­säkerheten ,
  • Garanterar förtroende mellan kund och producent genom direkt kundkontakt
  • Ger hög kvalité genom snabb förädling p.g.a. minskade transporter av råvororna
  • Minskar (onödiga) transporter av produkterna
  • Inkomster stannar i regionen (bl.a. genom lokala skatter)
  • Underlättar enkelt återanvädning av förpackningar .
transportsidan kan vi hjälpa dig med tillbehör till velomobiler Icon VM - specialcyklar som tillåter fossilfria transporter på betydligt längre avstånd och oberoende av vädret samt med högre säkerhet.
Genom våra produkter blir velomobilen ännu mer ett hjälpmedel i vardagen. Dessutom kan vi hjälpa med reparationer av (special)cyklar som t.ex. lastcyklar eller trikes samt att ge råd om cykel- och velomobilfrågor.

Quest XS Bikes & Berries